Documents

En aquesta secció trobareu els següents documents que regulen el funcionament del centre.

Marc legal

La normativa d’aplicació és la següent: