Identitat

L’institut forma part de la xarxa d’educació pública de la Generalitat de Catalunya i és, per tant, una escola pública, catalana, laica, respectuosa amb la pluralitat i democràtica. S’imparteixen els ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Respecte al nombre d’alumnes que acull, l’Institut d’Argentona és un centre amb més de 750 alumnes.

L’ESO està dotada de 5 línies per a cada nivell. Pel que fa als estudis de batxillerat, l’institut ofereix les modalitats científico-tecnològica i humanístico-social. A més, l’institut d’Argentona està reconegut com a centre Batxibac on l’alumnat que participa en el programa certifica una doble titulació Batxillerat - Baccalauréat en acabar l’etapa.