A l’Institut d’Argentona considerem d’importància cabdal el domini bàsic de l’anglès i el francès en la formació del nostre alumnat. 

Per això, impulsem el plurilingüisme a través de:

  • L’aprenentatge de la llengua francesa des de 1r d’ESO i del programa Batxibac. 
  • Facilitar que tot l’alumnat pugui aprendre la llengua anglesa segons el seu ritme d’aprenentatge
  • Fomentar l’ús de l’anglès a les matèries no lingüístiques al llarg de tota l’etapa d’ESO (metodologia CLIL).
Matèries no lingüístiques en llengua anglesa

El programa GEP es basa en l’enfocament AICLE (Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera) o CLIL (Content Language Integrated Learning).

L’aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera (AICLE-CLIL) és un enfocament educatiu en el qual una llengua estrangera s’utilitza com a mitjà d’instrucció per ensenyar continguts de matèria a un nombre majoritari d’aprenents. L’aplicació d’aquesta metodologia es tradueix en un increment de les oportunitats d’aprendre la llengua i practicar-la sense incrementar les hores del currículum específicament destinades a l’ensenyament i a l’aprenentatge de la llengua. L’AICLE contribueix a incrementar la competència lingüística de l’aprenent a través de reptes cognitius i d’activitats de resolució de problemes, promou i encoratja l’autonomia de l’aprenent i l’ajuda a desenvolupar competències del pensament (thinking skills). Les classes AICLE es caracteritzen per l’ús que es fa de la llengua amb un propòsit real, és a dir, el seu ús és autèntic i, per tant, molt més significatiu per als alumnes.

Al nostre centre, oferim a cada nivell d’ESO opcions de matèries no lingüístiques en llengua anglesa com, per exemple, l’educació física, les ciències socials i naturals, les matemàtiques o la tecnologia.

Pla d’impuls del francès

L’institut sempre ha promogut poder cursar dues llengües estrangeres: anglès i francès. Vam començar oferint la llengua francesa com a segona llengua estrangera, de 1r a 4t d’ESO, i a mesura que ha anat creixent el centre hem vist la possibilitat d’oferir-lo com a primera llengua a partir de 3r d’ESO. A l’alumnat que tria aquesta opció li oferim la possibilitat de reforçar també el seu anglès a la franja d’optatives.

L’alumnat de l’Institut que tria el francès com a segona llengua estrangera pot acabar l'ESO amb un domini bàsic del francès (B1). En canvi, si a 3r d’ESO trien l’opció de fer-lo com a primera llengua estrangera poden acabar certificant un nivell B2. En tot cas, en funció del nivell oferit se’ls ofereix la possibilitat de certificar-lo amb el DELF.

Per tal de fomentar la pràctica real de la llengua francesa, s’organitzen intercanvis culturals i lingüístics en llengua francesa la col·laborant en l’agermanament d’Argentona amb el municipi francès d’Aubagne realitzant l’intercanvi escolar amb el Collège Lu Garaban.

Doble titulació Batxillerat-Baccalauréat

El Batxibac consisteix en un currículum mixt que dona l'oportunitat a l’alumnat que el cursa d’obtenir, a tots els efectes, la doble titulació de Batxillerat català i Baccalauréat francès. El currículum mixt està integrat pels continguts propis del batxillerat i pels continguts essencials per al coneixement de la llengua i la literatura francesa, a més de la realitat històrica, social, cultural i política de França.

A més, el programa inclou un intercanvi anual amb el Lycée Saint Charles de Marseille.

Podeu trobar més informació sobre com fer el Batxibac al nostre centre aquí. I per si vols saber-ne més, també pots consultar aquest podcast del Departament d’Educació sobre aquesta modalitat de Batxillerat.

Certificacions oficials

Des del Departament de Llengües Estrangeres es facilita i es promociona en tots els cursos l’obtenció de certificats d’idiomes del Cambridge English d’anglès i Delf Scolaire de francès.

Any rere any, continuem treballant perquè l’alumnat pugui tenir accés a les titulacions de Cambridge i DELF a través del nostre centre, ja que sabem que els seran molt útils tant per l’àmbit acadèmic com per l’àmbit laboral.

Intercanvis culturals i lingüístics

L’Institut d’Argentona té molta experiència en l’organització d’intercanvis lingüístics i culturals d’alumnat amb centres d’altres països.

Cada any, l’alumnat que cursa francès de 3r realitza un intercanvi amb el Collège Lu Garlaban d’Aubagne.  L’intercanvi consta de dues parts: el viatge al país estranger i l’estada de l’alumnat estranger a casa nostra. A l’estranger, els companys d’intercanvi ens ensenyen el seu país, i quan ens visiten, aprofitem per fer excursions pel territori i així mostrar-los el nostre país. Visitem llocs com Barcelona, la costa del Maresme així com Mataró i Argentona.

A 1r de Batxillerat, l’alumnat Batxibac realitza un intercanvi amb l’alumnat del Lycée Saint Charles de Marseille amb la mateixa dinàmica: el viatge al país estranger i l’estada de l’alumnat estranger a casa nostra.

Per la resta de l’alumnat de 1r Batxillerat, cada curs es proposa l’estada cultural d’una setmana a Irlanda.

Actualment, l’Institut està en fase de recerca de noves vies pel foment de la interculturalitat, ja que disposa d’un grup de treball d’Erasmus+ que esperem que aviat doni els primers fruits.