L’Educació Secundària Obligatòria consta de 4 cursos que es cursen generalment dels 12 als 16 anys. A l’Institut d’Argentona oferim entre 4 i 5 línies a cada curs amb grups heterogenis que busquen la plena integració de tot l’alumnat.

Des de 1r d’ESO, oferim el francès  com a segona llengua estrangera i, a partir de 3r, pot esdevenir primera llengua (cursant o no igualment l’anglès com a segona) que continuarà, si es vol, al Batxillerat. 

A 4t d’ESO disposem d’itineraris recomanats en funció de l’orientació educativa posterior però també es permet que l’alumne/a pugui cursar alguna altra matèria específica fora de l‘itinerari, si és del seu interès.

En aquesta etapa volem que els nostres alumnes adquireixin els coneixements i les competències necessàries per a tota mena d’aprenentatge posterior. A la vegada els volem transmetre aquells valors imprescindibles per viure dignament i en societat: esforç, solidaritat, tolerància, respecte a les persones i també a l’entorn proper.

Informació

De 1r a 3r ESO: Matèries comunes i optatives
Matèries comunes

Llengua catalana

Tecnologia

Llengua castellana

Educació física

Matemàtiques

Música (1r i 2n ESO)

Llengua estrangera: Anglès o Francès (3r ESO)

Visual i plàstica (1r i 3r ESO)

Ciències Naturals (Biologia i Geologia, Física i Química)

Religió / Ètica (competències socials)

Ciències socials

Tutoria


Matèries optatives (poden variar en funció dels recursos)
1r ESO
2n ESO
3r ESO

Llengua estrangera (Francès)

Llengua estrangera (Francès)

Llengua estrangera (Francès)

Qui canta els seus mals espanta (Cant)

Observem, experimentem, descobrim

Llengua estrangera (Anglès)

Conjunt instrumental

Conjunt instrumental

Conjunt instrumental

Escacs

El poder de la paraula

Resolució de conflictes

Queens/Kings League

Teatre musical

Cultura clàssica

Robòtica

Robòtica

Emprenedoria

Projecte intensiu de millora (llengües)

Ciència ciutadana

La Revista de l’Institut

Projecte intensiu de millora (matemàtiques)

Realitza i crea un joc de manera cooperativa

Esports amb implements

Ciència ciutadana Les preguntes que ningú respon Teatre
4t ESO: Matèries comunes i itineraris

El nivell de 4t d'ESO s'organitza en 21h de matèries comunes i 9h en tres optatives distribuïdes per itineraris. Un cop triat l'itinerari, l'alumnat haurà de triar una optativa de les oferides a cadascuna de les tres franges horàries.

Matèries comunes

Llengua catalana (3h)

Educació eticocívica (1h)

Llengua castellana (3h)

Religió / Alternativa (1h)

Matemàtiques (4h)

Educació Física (2h)

Llengua estrangera: Anglès o Francès (3h)

Tutoria (1h)

Ciències Socials: Geografia i Història (3h)

Projecte de Recerca / Servei comunitari


Itinerari Cicles Formatius Itinerari Humanístic-Socioeconòmic Itinerari Científic-Tecnològic

Formació i Orientacio Professional

Llatí

Física i Química

Digitalització

Economia

 • Biologia i geologia en anglès
 • Tecnologia
 • Tecnologia
 • Història i pràctica musical
 • Expressió artística
 • Cultura científica
 • Anglès (segona llengua estrangera)
 • Digitalització
 • Història i pràctica musical
 • Expressió artística
 • Cultura científica
 • Anglès (segona llengua estrangera)
 • Digitalització
 • Història i pràctica musical
 • Expressió artística
 • Biologia i geologia
 • Economia
Projectes interdisciplinaris

A l’ESO potenciem el treball interdisciplinari i en grup, on l’alumnat col·labora de manera eficient per tal de confeccionar un producte o una acció compartida.

Per això, tres cops l’any, l’alumnat d’ESO trenca el ritme de treball i s’endinsa en el treball per projectes durant una setmana.

Programa de diversificació curricular (3r i 4t ESO)

El Programa de Diversificació Curricular s'adreça a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO i té com a finalitat afavorir que l'alumnat que ho requereixi pugui assolir els objectius i les competències clau de l'etapa, mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent de la que s'estableix amb caràcter general, i amb una metodologia específica i personalitzada.

A 3r d'ESO s'ofereixen uns aprenentatges adaptats al seu ritme i es procura oferir un treball pràctic dins la mesura de les possibilitats, fent èmfasi en les competències personals i socials i en les competències bàsiques de cada àmbit.

A 4t d'ESO continuen fent les assignatures curriculars durant tres dies a la setmana, però els dos altres dies segueixen els seus aprenentatges fora l'institut. Aquí és on entra en escena el paper educatiu i formador de les empreses del municipi. Cada alumne té la possibilitat al llarg del curs, de fer tres estades a empreses diferents. En aquestes estades l'alumne podrà conèixer un àmbit professional, podrà aplicar les competències personals i socials treballades a l'institut i podrà aprendre d'una manera motivadora i pràctica. L'experiència viscuda per l'alumnat participant sempre és enriquidora i aporta un augment de l'autoestima i de les ganes de continuar formant-se al llarg de la vida.

El projecte d'Aula Oberta on pertany l'alumnat de 4t B de l'institut d'Argentona és una col·laboració entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament d'Argentona en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat de l'ESO. Aquest projecte té com a objectiu potenciar la inclusió escolar, social i laboral d'aquests alumnes.

Així, en el marc de l'horari escolar, es realitzen 10 hores setmanals d'estada a empreses i serveis públics del municipi (dimarts i dijous al matí) per tal de desenvolupar els següents objectius:

 • Orientació laboral: L'estada en empresa és una gran oportunitat per decidir els estudis posteriors. Molts joves tenen dubtes cap a on orientar-se laboralment i fent un tastet en diferents àmbits laborals els ajuda a poder decidir-se.
 • Competències laborals i socials: L'estada a les empreses els possibilita un salt cap a la "vida real" on han de posar en pràctica les seves habilitats comunicatives i habilitats socials com el respecte, l'empatia, la comunicació assertiva i altres actituds cap a la vida com és la responsabilitat, l'esforç i l'aprenentatge de noves eines i coneixements.
Orientació acadèmica

L’orientació és fonamental en l’etapa de l’ESO. El professorat i, més específicament, els/les tutors/es i el Departament d’Orientació fan un seguiment dels nois i noies i els acompanyen en el seu itinerari formatiu.

En acabar l’etapa de l’ESO es planteja la necessitat de prendre una decisió important. Aquesta decisió l’ha de prendre l’alumne/a amb la seva família i orientats pel professorat de l’institut. Es tracta de decidir què es vol estudiar en acabar l’etapa.

Per prendre una decisió cal tenir en compte diferents aspectes:

 • Explorar l’oferta formativa i acadèmica
 • Treballar l’autoconeixement:
  • La personalitat (Com sóc?)
  • Les habilitats o competències (Què faig bé? Quines habilitats tinc?)
  • Els valors (Què és important per mi?)
  • Els interessos professionals (Què m’agrada fer? Què prefereixo?)

Per explorar l’oferta formativa us recomanem les següents pàgines web:

Per treballar l’autoconeixement, al nostre centre l’alumnat de 3r d’ESO fa el Test d’autoconeixement del Departament d’Educació i a 4t d’ESO el Test GR d’Educaweb. Un test d’orientació és una eina per analitzar i reflexionar de manera individual. Cap test diu quina és la decisió que s'ha de prendre. Escollir estudis o una professió és un procés llarg, requereix temps i acompanyament. El més important és que la decisió es prengui un cop valorada tota la informació.

També s’organitzen xerrades d’orientació per a l’alumnat i per a les famílies i es fan tutories individualitzades amb col·laboració amb les tècniques de l’Ajuntament d’Argentona.

Viatges i sortides d'estudis

El nostre alumnat realitza al llarg de l’etapa de l'ESO diferents sortides i viatges amb pernocta.

 • Esquiada a 1r ESO a La Molina
 • Colònies a 2n ESO en un destí de la Costa Brava
 • Intercanvi a 3r ESO amb el Collège Lou Garlaban d'Aubagne per a l'alumnat de francès.
 • Viatge a 4t ESO de final de etapa