La importància de la digitalització i el pensament computacional en l'ensenyament de l'alumnat de secundària és crucial en l'era actual, marcat per un profund canvi tecnològic. A través de la integració de la tecnologia i el pensament computacional en les aules, els estudiants desenvolupen habilitats fonamentals per afrontar els reptes del segle XXI.

La digitalització no només facilita l'accés a la informació i fomenta la col·laboració, sinó que també potencia la resolució de problemes complexos mitjançant l'ús de la lògica computacional. Aprendre a programar i entendre el funcionament dels sistemes informàtics prepara els joves per a un món laboral cada vegada més orientat a la tecnologia, promocionant la innovació i la creativitat en tots els àmbits de la seva formació.

Competència digital de l'alumnat

La competència digital de l'alumnat és un aspecte clau per al seu desenvolupament personal i acadèmic, i els indicadors operatius marcats pel Currículum subratllen la importància d'aquesta transformació.

 • La capacitat de fer cerques avançades a Internet amb criteris de validesa, qualitat, actualitat i fiabilitat és fonamental per a l'adquisició de coneixements i la seva aplicació en diverses àrees de l'aprenentatge.
 • La gestió d'un entorn personal digital d'aprenentatge permanent permet als estudiants construir nous coneixements i crear continguts digitals d'una manera efectiva i adaptada a les seves necessitats i tasques específiques.
 • La participació activa en plataformes virtuals afavoreix la col·laboració i la comunicació entre iguals, així com la capacitat d'exercir una ciutadania digital responsable i reflexiva, essencial en l'era digital actual.
 • Identificació de riscos i adopció de mesures de seguretat per protegir la privacitat, dades personals, salut i medi ambient en l'ús de les tecnologies digitals.
 • El desenvolupament d'aplicacions informàtiques senzilles i solucions tecnològiques no només fomenta la resolució de problemes concrets, sinó també promou l'interès i la curiositat per l'evolució de les tecnologies digitals i el seu ús ètic i sostenible.

A més, és important destacar que la competència digital no és només una competència aïllada, sinó que és una habilitat transversal que es treballarà de manera integrada en totes les matèries del currículum de l'ESO. Això implica que els alumnes tindran l'oportunitat d'aplicar les seves habilitats digitals en contextos diversos, reforçant-ne així la seva comprensió i domini.

També cal destacar que des del departament de Tecnologia, s'implanta un pla d'alfabetització digital per a l'alumnat de 1r d'ESO. Aquest pla proporcionarà els fonaments essencials en l'ús d'eines digitals i s'anirà ampliant progressivament al llarg dels cursos següents per adaptar-se a les necessitats i els avanços tecnològics dels alumnes. Així, es garantirà una formació digital completa i actualitzada que prepari l'alumnat per a les demandes del món actual i futur.

Competència digital del professorat

Per poder aconseguir un bon treball de la competència digital de l'alumnat, és vital que el nostre professorat estigui ben format en aquest aspecte. Per això, al nostre institut hem incidit en aquest aspecte realitzant formacions en les quals s'han tractat de millorar i ampliar els coneixements digitals del claustre.

Aquestes formacions han tingut diferents formats com per exemple explicacions puntuals en les reunions de claustre o tallers de centre. També hem fet la FIC de l'Àrea de Cultura Digital, en conjunt amb la implantació de l'Estratègia Digital de Centre (EDC).

De fet, un dels objectius de l'EDC era continuar treballant en aquest aspecte, i des del curs 23/24 estem implantant la realització de càpsules formatives per departaments didàctics en les quals s'explicaran eines i recursos digitals útils per al desenvolupament de les seves matèries corresponents.

Robòtica i programació

La incorporació de la robòtica en l'ensenyament secundari marca un punt d'inflexió significatiu en la manera en què els estudiants perceben, comprenen i interactuen amb la tecnologia. En un món cada vegada més digitalitzat, és essencial que els joves adquireixin habilitats que els preparin per a les demandes del segle XXI, i la robòtica emergeix com una eina pedagògica essencial en aquest camí.

Al nostre institut hem incorporat la robòtica mitjançant optatives especialitzades i també a través de l'assignatura de Tecnologia. Per tant, podem trobar el següent pla d'estudis relacionat amb aquesta disciplina:

 • Optatives quadrimestrals de Robòtica per a 1r i 2n d'ESO (2 hores setmanals).
 • Introducció gradual a la programació, robòtica i pensament computacional al llarg de l'ESO des de l'assignatura de Tecnologia.
 • Optativa trimestral de Robòtica a 1r de Batxillerat (3 hores setmanals).
 • Optativa anual de Programació a 1r de Batxillerat (3 hores setmanals).

Treballem amb plaques Microbit, Arduino, ESP32, Imagina TdR STEAM i Lego Spike Prime i amb aquests materials ens interessa que l'alumnat comprengui els fonaments de programació, electrònica i control necessaris per resoldre els reptes que se'ls hi plantegi.

Institut lliure de mòbils

El Departament d'Educació ha establert unes directrius clares per assegurar que l'ús dels mòbils no interfereix amb el procés d'aprenentatge de l'alumnat i la convivència entre els membres de la comunitat educativa.

Aquestes directrius parteixen de les conclusions de l'informe del Consell d'Educació de Catalunya de desembre de 2023, fruit dels debats amb la comunitat educativa d'arreu del territori.

Seguint aquestes directrius, a l'Institut d'Argentona hem adoptat les següents mesures:

 • L'alumnat de l'ESO té prohibit portar el mòbil a l'institut.
 • L'alumnat de Batxillerat pot portar el mòbil a l'institut, però ha d'estar apagat i dins de la motxilla
 • Tampoc es podrà portar de forma puntual per motius didàctics. Les activitats educatives pensades per a dispositius mòbils es faran amb les tauletes que disposem al centre.

La limitació d'aquests dispositius afavoreix la concentració de l'alumnat i fomenta les interaccions cara a cara. Així i tot, els centres educatius han de garantir que l'alumnat assoleixi la competència digital, amb l'ús de recursos i eines digitals de què ja disposa el sistema, fomentant l'autoregulació i el pensament crític, clau per al bon ús dels telèfons mòbils.

La regulació de l'ús dels telèfons mòbils no només preserva l'entorn d'aprenentatge, sinó que també contribueix al desenvolupament integral dels estudiants i fomenta l'assoliment de la competència digital d'una manera responsable i ben orientada.

Equipaments tecnològics

A l'Institut d'Argentona posem en valor l'adquisició per part del nostre alumnat de la competència digital. I per garantir aquest aprenentatge, necessitem tenir una bona infraestructura i equipaments tecnològics.

Entre les nostres instal·lacions compten amb el següent:

 • Aules d'informàtica equipades amb ordinadors de sobretaula.
 • Carretons de portàtils i tauletes.
 • Sistema de projecció i àudio a cada aula .
 • Impressora 3D.
 • Taller especialitzat en electrònica i robòtica.