Funcions

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis (PAS), representants de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

La funció principal del consell escolar és debatre, analitzar, avaluar i prendre decisions sobres els temes proposats pel titular del centre.

Membres

  • Presidenta: Mercè Rubio
  • Secretari: Ramon Salomó
  • Cap d’estudis: Ricard Agudo
  • Representants del professorat: Cristina Alario, Tania Camacho, Berta Durán, Joan Ferrando, Joan Massiques i Inmaculada Rozas
  • Representant del PAS: Rosa Puig
  • Representants de les famílies: Carles Viladevall i Katja Lieske
  • Representant de l’AFA: Laia Segarra
  • Representant de l’Ajuntament: Joan Martín
  • Representant dels alumnes: David Calle, Òscar Rodríguez i Laia Trilla