L’Institut d’Argentona som un centre educatiu que treballem per garantir que tot alumne o alumna que superi amb èxit l’educació bàsica, sàpiga mobilitzar els aprenentatges adquirits per respondre els principals desafiaments a què haurà de fer front al llarg de la seva vida, tal com es pot veure al nostre Projecte Educatiu de Centre.

Els principis que regeixen la nostra acció educativa són:

1

Utilitzem el català com a llegua pròpia i vehicular.

2

Fem que l'alumne sigui el protagonista del procés educatiu.

3

Apostem per l'educació integral per desenvolupar totes les capacitats de l'alumnat.

4

Fomentem l'autoconeixement, l'autonomia i les habilitats personals.


5

Eduquem per a la inclusió, la igualtat, la tolerància i la solidaritat.

6

Eduquem per a la convivència i la coeducació.

7

Utilitzem de forma transversal les TAC.

8

Impulsem el plurilingüisme.


9

Compartim amb les famílies, obrim l'institut al nostre entorn.

10

Formem un equip humà implicat.