Aquí podreu trobar informació important de cada nivell, com per exemple, correus de tutoria i coordinació, presentacions que s'han fet, justificants de faltes...

Informacions:

Justificació de faltes

  • Podeu justificar les faltes d'assistència entregant aquest imprès signat al tutor/a.

Agenda virtual

Adreces de contacte:

Informacions:

Justificació de faltes

  • Podeu justificar les faltes d'assistència entregant aquest imprès signat al tutor/a.

Agenda virtual

Adreces de contacte:

Informacions:

Justificació de faltes

  • Podeu justificar les faltes d'assistència entregant aquest imprès signat al tutor/a.

Adreces de contacte:

Informacions:

Justificació de faltes

  • Podeu justificar les faltes d'assistència entregant aquest imprès signat al tutor/a.

Adreces de contacte:

Informacions:

Justificació de faltes

  • Podeu justificar les faltes d'assistència entregant aquest imprès signat al tutor/a.

Adreces de contacte: