L’Associació de Famílies (AFA) de l’INS d’Argentona agrupa totes les famílies de l’alumnat que estudia l’ESO i el Batxillerat al centre, i en són membres de ple dret aquelles famílies que paguen la quota anual.

Podeu trobar més informació en la seva web.

Funcions

L’AFA és el canal bàsic de comunicació entre les famílies i l’institut. Té, entre d’altres, les funcions següents:

  • Coordinar la participació de les famílies al projecte educatiu.
  • Oferir suport al centre i a les famílies en la formació integral dels joves.
  • Organitzar activitats -sempre d’acord amb la línia pedagògica del centre- que tinguin com a finalitat la millor formació per l’alumnat. Com per exemple l'Aula d'Estudi al Casal de Joves que consta d'un espai de carmanyola i un servei de mentoria.

Organització