Equip directiu

Coordinacions de nivell

 • Coordinadora de 1r d'ESO: Montse Martín
 • Coordinadora de 2n d'ESO: Cristina Garrido
 • Coordinadora de 3r d'ESO: Montse Roura
 • Coordinadora de 4t d'ESO: Mireia Morell
 • Coordinador de Batxillerat: David López

Altres coordinacions

 • Coordinació digital: Joan Massiques
 • Coordinació riscos laborals: Maria Canals
 • Coordinació biblioteca i pla de lectura: Cristina Alario
 • Coordinació audiovisuals/TAC: Xavier Altesa i Asensi Sánchez
 • Coordinació acollida: Laura Eroles
 • Coordinació web: Joan Ferrando

Caps de departament

 • Ciències de la Natura: Cinta Basela
  • Seminari de Biologia i Geologia: Berta Durán
 • Ciències Socials: Asensi Sánchez
 • Educació Física: Esmeralda Arriscado
 • Expressió: Xavier Altesa
  • Seminari de Dibuix: Aurora Morcillo
 • Llengua Castellana i literatura: May Flores
 • Llengua Catalana i literatura: Esperança Guerrero
 • Llengües estrangeres: Marta Abril
  • Seminari de Llengua Francesa: Gemma Gimeno
 • Matemàtiques: Cèsar Alabau
 • Tecnologia: Joan Ferrando