Una de les nostres missions és que tots els alumnes tinguin experiències educatives i personals significatives, que els permetin desplegar tot el seu potencial per viure una vida personal amb propòsit, per als altres i per a la millora del món.
Per això, a l’Institut d’Argentona fomentem la participació de tota la comunitat per tal de promoure projectes pedagògics que fomentin aquest potencial de l’alumnat.

Projecte Alumnat-guia i acollida de l'alumnat de 1r d'ESO

Aquest programa consisteix en l’acompanyament voluntari de l’alumnat amb 4 o més cursos en el centre, anomenats guies, cap a l’alumnat de 1r d’ESO.

L’objectiu essencial és suavitzar i fer més fàcil l’adaptació de l’alumnat de primer d’ESO i alhora promoure la implicació dels alumnes més grans -1r Batxillerat- en el funcionament general del centre. Aquests alumnes tenen prou experiència en el centre per a orientar als nouvinguts de primer d’ESO.

Objectius concrets:

 • Incloure aspectes de l’acollida dels alumnes de primer d’ESO que queden fora de l’abast del professorat.
 • Possibilitar que els alumnes de primer d’ESO tinguin un alumne més gran de referència, amb experiència al centre i al seu abast.
 • Potenciar el voluntariat entre els alumnes com a formació personal i social.
 • Potenciar la relació entre alumnes de diferents cicles i possibilitar la seva implicació en el funcionament del centre.
Projectes interdisciplinars

El treball per projectes parteix d’un tema d’interès general o proposat per l’alumnat. A partir d’aquí aquest tema es treballa des de diferents àrees i matèries, des de diferents punts de vista.

Amb l’ús dels projectes interdisciplinaris, ajudem a activar el treball en grup, les competències comunicatives i la cooperació. Fem que l’alumne sigui el protagonista de l’aprenentatge. Motivem als i les joves a partir d’activitats didàctiques que surten de la rutina escolar i l’introduïm al mètode d’investigació científica.

A l’institut d’Argentona realitzem un projecte interdisciplinari a cada curs de l’ESO de dues setmanes de duració (últimes del 2n i 3r trimestre):

 • 1r ESO: Un viatge per l’Univers d’emocions.
 • 2n ESO: Passem a l’acció! Un projecte d’acció climàtica.
 • 3r ESO: Maresme solidari. Un projecte d’acció social.
 • 4t ESO: A través del Projecte de Recerca (PdR).
Setmana de la ciència

La Setmana de la Ciència és l’esdeveniment anual europeu més important pel que fa a la divulgació de la ciència i la tecnologia. Durant uns dies, un gran nombre d’entitats i institucions d’arreu organitzen activitats amb l’objectiu de fomentar l’interès de la societat per la ciència i el coneixement, i d’ensenyar els darrers avenços científics i tecnològics de manera atractiva i propera.

Des dels Departaments de Ciències Naturals, Matemàtiques i Tecnologia de l’Institut d’Argentona preparem una sèrie d’activitats dins el marc d’aquesta setmana.

Aquestes activitats estaran enfocades per a l’alumnat de l'ESO realitzant un projecte durant les sessions de les matèries de ciència, tecnologia i matemàtiques en relació amb la Ciència i el Medi ambient.

Foment de la participació en concursos

A l’Institut d’Argentona promocionem la participació de l’alumnat a concursos de diverses matèries. Aquest tipus d'activitats tenen un gran component motivador i ajuden a treballar les habilitats competencials del nostre alumnat. Alguns exemples són:

Pla d'impuls de la lectura

La competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

A l’Institut d’Argentona, durant el curs 2014-15 es va engegar el Pla d’Impuls a la Lectura amb l’objectiu general fomentar el gust per la lectura. Aquest pla ha estat reflexionat i revisat per part del claustre i la comunitat educativa en diverses ocasions i forma part del projecte lingüístic del centre.

En el marc del Pla de Lectura, l’institut disposa d’una biblioteca amb més de 5.000 exemplars i servei de préstec per tot l’alumnat i professorat durant les hores d’esbarjo.

Alhora, tot l’alumnat d’ESO gaudeix setmanalment de dos moments per a la lectura lliure (dues mitges hores en dies alterns).

Apadrinem el patrimoni

El programa d’innovació Apadrinem el nostre patrimoni es basa en la idea de l’apadrinament d’un element del patrimoni monumental, del patrimoni cultural immaterial o del patrimoni natural, per part d’un centre educatiu.

El programa promou contextos d’aprenentatge per a l’èxit educatiu de tot l’alumnat, afavoreix la transformació educativa que té en compte la participació activa dels i de les estudiants, amb especial atenció a l’aprenentatge i servei en què l’alumnat parteix de necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.​

El coneixement del patrimoni local des d’un punt de vista història, artístic, cultural, natural i científic és important per fomentar la implicació dels alumnes en el territori i la societat i en darrer terme per promoure l’exercici d’una ciutadania crítica i responsable.

A l’Institut d’Argentona hem escollit la figura i obra de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch i, a través del Servei Comunitari de 4t d’ESO, l’alumnat explora, coneix i difon les obres arquitectòniques més properes al nostre territori (Argentona i Mataró).

Suport vital bàsic

El 80% de les aturades cardiorespiratòries (ACR) són extrahospitalàries i sovint tenen lloc amb un familiar o un amic al costat. Només un 15% de les ACR extrahospitalàries reben reanimació cardiopulmonar (des d’ara RCP) per part d’algun ciutadà. Si el testimoni de l’ACR comença de seguida les maniobres de RCP, la supervivència és de 2 a 3 vegades més gran que quan no s’inicien. Una RCP realitzada correctament aconsegueix una supervivència 20 vegades més gran que quan es realitza de manera incorrecta.

Per tant, la formació de la ciutadania és una necessitat i la formació del nostre alumnat, futurs ciutadans, és un dels objectius. Considerem que la inclusió del Suport Vital a l’institut és una forma de preparar-los per atendre aquestes emergències i contribuir a augmentar la supervivència de les aturades cardíaques de la nostra comunitat.

A partir d’una proposta conjunta amb el Consell Català de Ressuscitació (CCR) per incloure l’aprenentatge de les maniobres de RCP en el currículum escolar es realitza, des de la matèria d’Educació Física, un programa que inclou la formació a cada curs escolar des de 1r d’ESO a 1r de Batxillerat.

Anualment, s’organitza una jornada per a tots els ciutadans amb motiu del Dia Mundial de l’Aturada Cardíaca (16 d'octubre) amb l’objectiu d’informar la població i donar a conèixer les diferents tècniques de reanimació com la RCP.

Escoles Verdes

L’Institut d’Argentona està adherit a la Xarxa de Centres que participen del programa Escoles Verdes.

El programa Escoles Verdes vol promoure un canvi en la cultura de centre a través de quatre contextos d’acció: el currículum, l’organització i la participació, la gestió sostenible de recursos i materials i la implicació en l’entorn.

A l’institut, entenem que el procés educatiu que ha de provocar aquest canvi no només es dona a l’aula, sinó també en tots els moments i espais de la vida escolar.

Així doncs, amb aquest projecte pretenem esdevenir un centre educatiu compromès amb la sostenibilitat i treballem per fomentar una educació ecosocial que transformi el nostre centre educatiu i el nostre entorn, tot col·laborant en xarxa amb altres entitats del territori amb 3 grans objectius:

 • Incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, etc.).
 • Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora de l’entorn.
 • Afavorir l’intercanvi entre els centres que compartim els mateixos objectius, tant del municipi com de la comarca, així com participar en les formacions que es fan cada any des de l’Escola de Natura del Corredor.

Fins ara, algunes de les actuacions dutes a terme són:

 • Impuls projectes d’acció mediambiental a l’ESO (projectes de la Setmana de la Ciència i projecte d’acció climàtica 2n ESO).
 • Construcció i col·locació de caixes niu al pati de l’institut i l’entorn proper (Font Picant).
 • Substitució del timbre pel fil musical.
 • Projecte participatiu sobre la transformació d’una zona del pati.
Servei comunitari

L’alumnat de quart d’ESO de l’Institut de l’Argentona du a terme any rere any el Servei Comunitari, un projecte que busca fomentar la participació activa dels joves en la millora de la comunitat local. L’alumnat realitza les hores de servei en diferents activitats que tenen com a objectiu donar suport a l’entorn i a la comunitat propera.

Entre els projectes que poden escollir, destaquen els tallers realitzats a les escoles de primària. Aquests tallers tenen una gran acceptació per part de l’alumnat i ajuden a fomentar el coneixement sobre aspectes importants per al desenvolupament dels nens i nenes. També es realitza un taller a les escoles sobre l’obra de Josep Puig i Cadafalch, dirigit als alumnes de sisè de primària. A través d’aquests tallers a les escoles de primària, l'alumnat pot compartir els seus coneixements i habilitats amb altres joves i aprenen a treballar en equip i a adaptar-se a diferents públics. D’aquesta manera, milloren les seves habilitats comunicatives i aprenen a treballar de forma coordinada.

Una altra activitat que poden fer és participar en el Gran Recapte, una campanya solidària que té com a objectiu recollir aliments per a les persones més necessitades.

També tenen l'opció de col·laborar amb el Servei de Mediació Escolar, que busca fomentar la resolució pacífica de conflictes a les escoles. A través d’aquest servei, l’alumnat de 4t podrà ajudar a resoldre diferents situacions de conflicte entre companys i promourà el diàleg i la convivència pacífica. Aquesta experiència els serà molt útil en el futur, tant en les seves relacions interpersonals com en el món laboral. En aquest marc, l’alumnat pot desenvolupar habilitats en la resolució de conflictes i aprèn a escoltar les diferents posicions i a arribar a acords pacífics. Aquesta experiència els és molt útil en el futur, tant en les seves relacions interpersonals com en el món laboral.

El Clean Up Day és una altra activitat destacada en el marc del Servei Comunitari. Aquesta iniciativa consisteix en una jornada de neteja de diferents zones de la localitat per a promoure el respecte al medi ambient i fomentar la responsabilitat ciutadana.

A més, part de l’alumnat pot col·laborar amb el Banc de Sang fomentant dues campanyes de donació al municipi. A través d’aquesta iniciativa, els alumnes poden aprendre sobre la importància de la donació de sang i contribueixen a salvar vides.

Per últim, l’alumnat pot col·laborar amb un mercat municipal de comerç just o amb la Ràdio d’Argentona amb l’objectiu fomentar la participació ciutadana i contribuir a la millora de la democràcia local.

En resum, l’alumnat de quart d’ESO del nostre institut fa un gran treball demostrant el seu compromís i la seva capacitat per aportar valor a la comunitat. És una experiència molt enriquidora i valuosa i els hi ajuda a adquirir habilitats, coneixements i valors importants per a la seva formació integral.

Foment de la competència oral

A l’institut d’Argentona tenim l’objectiu de millorar les habilitats comunicatives orals de l’alumnat perquè pugui expressar pensaments, sentiments, emocions i vivències, i participar activament a la societat.

Per això, des de fa alguns cursos, desenvolupem una sèrie d’estratègies per tal d’aconseguir-ho entre les quals destaquen:

 • Programa Tenim la paraula! El curs 2020-21 vam adherir-nos al programa d’impuls de l'oralitat del Departament d’Educació. Actualment, disposem d’un sistema d’ensenyament-aprenentatge de les competències orals basades el sistema ORACY de Cambridge que desplega les diferents habilitats al llarg dels 4 cursos d’ESO.
 • Participem en certàmens i concursos que fomenten la competència oral de l’alumnat com el Concours de Déclamation (en francès), Lectura en Veu Alta o la Lliga de Debat.
 • L’alumnat de 2n de Batxillerat, a part de defensar els seus Treballs de Recerca oralment, també els poden presentar a diversos certàmens. Bons exemples en són la Fira de Treballs de Recerca del Baix-Maresme i la col·laboració amb l’Aula d’Extensió Universitària d’Argentona.