L’Associació de Famílies (AFA) de l’INS d’Argentona agrupa totes les famílies de l’alumnat que estudia l’ESO i el Batxillerat al centre, i en són membres de ple dret aquelles famílies que paguen la quota anual.

Podeu trobar més informació en la seva web.

Objectiu

L'objectiu de l'AFA és fer d'enllaç entre l'institut i les famílies. L'AFA ens representa com a pares, mares i tutors de l'alumnat, defensant els nostres interessos. Ens assegurem que els organismes responsables prenguin en tot moment les mesures necessàries per a la millora de l'educació de l'alumnat del centre, els nostres fills i filles.

Organització

Projectes actuals

Projectes de futur

Col·laboració